Styret i Jæren Symfoniorkester

Jæren Symfoniorkester er et interkommunalt samarbeid og derfor har orkesteret også to kommunale representanter i styret. I løpet av et år har styret 2-3 møter for å ivareta driften av orkesteret.

Styret i 2016-17

Verv Navn
Leder Liv Tjemsland
Sekretær Lill Kristin Holen
Kasserer Kari Grude
Styremedlem Jan Bekkum (Klepp kommune)
Styremedlem Anne Brit Ree (Time kommune)
1. varamedlem Iris Holen
2. varamedlem Ole Andreas Meling
3. varamedlem Solfrid U. Bergersen

Arbeidsutvalget

Den daglige driften er det derimot et arbeidsutvalg som tar seg av. Medlemmene av Arbeidsutvalget fungerer blant annet som kontaktpersoner for orkesteret.

Arbeidsutvalget i 2016-17:

Liv Tjemsland
Kari Grude
Lill Kristin Holen
Iris Holen